บจ.วี กรุ๊ป 2019 จำกัด

ชื่อ: บจ.วี กรุ๊ป 2019 จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการร้านอาหาร

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 92 ซอยงามวงศ์วาน 23 ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

วันที่จดทะเบียน: 2/18/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.วี กรุ๊ป 2019 จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.วี กรุ๊ป 2019 จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.วี กรุ๊ป 2019 จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.วี กรุ๊ป 2019 จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.วี กรุ๊ป 2019 จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 2/18/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการร้านอาหาร สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 92 ซอยงามวงศ์วาน 23 ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000