บจ.วี สแควร์ ทรานสปอร์ต จำกัด

ชื่อ: บจ.วี สแควร์ ทรานสปอร์ต จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: รับขนส่งขนถ่ายสินค้า คน ทั้งทางบก ทางน้ำทางอากาศ ภายในภายนอกประเทศ

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 599/15 หมู่ที่ 4 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

วันที่จดทะเบียน: 11/28/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.วี สแควร์ ทรานสปอร์ต จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.วี สแควร์ ทรานสปอร์ต จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.วี สแควร์ ทรานสปอร์ต จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.วี สแควร์ ทรานสปอร์ต จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.วี สแควร์ ทรานสปอร์ต จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 11/28/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ รับขนส่งขนถ่ายสินค้า คน ทั้งทางบก ทางน้ำทางอากาศ ภายในภายนอกประเทศ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 599/15 หมู่ที่ 4 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540