บจ.ศรีนวมินทร์ จำกัด

ชื่อ: บจ.ศรีนวมินทร์ จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 160/590 อาคารไอทีเอฟ-สีลมพาเลส ชั้นที่ 25 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

วันที่จดทะเบียน: 2/11/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.ศรีนวมินทร์ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.ศรีนวมินทร์ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.ศรีนวมินทร์ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.ศรีนวมินทร์ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.ศรีนวมินทร์ จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 2/11/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 160/590 อาคารไอทีเอฟ-สีลมพาเลส ชั้นที่ 25 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500