บจ.ศูนย์พัฒนานวัตกรรมเชิงกลยุทธ์ จำกัด

ชื่อ: บจ.ศูนย์พัฒนานวัตกรรมเชิงกลยุทธ์ จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: กิจกรรมให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการอื่นๆซึ่งมิได้จัด ประเภทไว้ในที่อื่น

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 46/105 หมู่ที่ 8 ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

วันที่จดทะเบียน: 12/12/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.ศูนย์พัฒนานวัตกรรมเชิงกลยุทธ์ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.ศูนย์พัฒนานวัตกรรมเชิงกลยุทธ์ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.ศูนย์พัฒนานวัตกรรมเชิงกลยุทธ์ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.ศูนย์พัฒนานวัตกรรมเชิงกลยุทธ์ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.ศูนย์พัฒนานวัตกรรมเชิงกลยุทธ์ จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 12/12/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ กิจกรรมให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการอื่นๆซึ่งมิได้จัด ประเภทไว้ในที่อื่น สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 46/105 หมู่ที่ 8 ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000