บจ.สตาร์ พรีเมี่ยม ไอซ์ จำกัด

ชื่อ: บจ.สตาร์ พรีเมี่ยม ไอซ์ จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการผลิต และจำหน่ายน้ไแข็ง และน้ำแข็งหลอด ทั้งขายปลีกและขายส่ง

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 2/36 หมู่ที่ 8 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220

วันที่จดทะเบียน: 12/6/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.สตาร์ พรีเมี่ยม ไอซ์ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.สตาร์ พรีเมี่ยม ไอซ์ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.สตาร์ พรีเมี่ยม ไอซ์ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.สตาร์ พรีเมี่ยม ไอซ์ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.สตาร์ พรีเมี่ยม ไอซ์ จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 12/6/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการผลิต และจำหน่ายน้ไแข็ง และน้ำแข็งหลอด ทั้งขายปลีกและขายส่ง สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 2/36 หมู่ที่ 8 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220