บจ.สตีฟแอนด์มี จำกัด

ชื่อ: บจ.สตีฟแอนด์มี จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: กิจกรรมการบริหารจัดการด้านการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 555/37 อาคารเอสเอสพี ทาวเวอร์ ชั้นที่ 16 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

วันที่จดทะเบียน: 12/21/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.สตีฟแอนด์มี จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.สตีฟแอนด์มี จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.สตีฟแอนด์มี จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.สตีฟแอนด์มี จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.สตีฟแอนด์มี จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 12/21/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ กิจกรรมการบริหารจัดการด้านการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 555/37 อาคารเอสเอสพี ทาวเวอร์ ชั้นที่ 16 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110