บจ.สมาร์ท ยูนิพลัส จำกัด

ชื่อ: บจ.สมาร์ท ยูนิพลัส จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: รับปรึกษา จำหน่าย ติดตั้ง ซ่อมบำรุง ระบบแจ้งเหตุไฟไหม้-เครื่องสำรองไฟฟ้า

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 23 ซอยนักกีฬาแหลมทอง 5 แยก 4-9 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่จดทะเบียน: 3/21/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.สมาร์ท ยูนิพลัส จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.สมาร์ท ยูนิพลัส จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.สมาร์ท ยูนิพลัส จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.สมาร์ท ยูนิพลัส จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.สมาร์ท ยูนิพลัส จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 3/21/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ รับปรึกษา จำหน่าย ติดตั้ง ซ่อมบำรุง ระบบแจ้งเหตุไฟไหม้-เครื่องสำรองไฟฟ้า สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 23 ซอยนักกีฬาแหลมทอง 5 แยก 4-9 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240