บจ.สยาม เอราวัณ คอนสตรัคชั่น จำกัด

ชื่อ: บจ.สยาม เอราวัณ คอนสตรัคชั่น จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 31/7 หมู่ที่ 5 ต.บางด้วน อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

วันที่จดทะเบียน: 11/19/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.สยาม เอราวัณ คอนสตรัคชั่น จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.สยาม เอราวัณ คอนสตรัคชั่น จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.สยาม เอราวัณ คอนสตรัคชั่น จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.สยาม เอราวัณ คอนสตรัคชั่น จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.สยาม เอราวัณ คอนสตรัคชั่น จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 11/19/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 31/7 หมู่ที่ 5 ต.บางด้วน อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270