บจ.สวยที่หนึ่ง จำกัด

ชื่อ: บจ.สวยที่หนึ่ง จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการจำหน่ายเครื่องสำอาง

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 916 ถนนปุณณกัณฑ์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

วันที่จดทะเบียน: 6/17/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.สวยที่หนึ่ง จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.สวยที่หนึ่ง จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.สวยที่หนึ่ง จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.สวยที่หนึ่ง จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.สวยที่หนึ่ง จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 6/17/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการจำหน่ายเครื่องสำอาง สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 916 ถนนปุณณกัณฑ์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110