บจ.สหมิตร พรีเมี่ยม จำกัด

ชื่อ: บจ.สหมิตร พรีเมี่ยม จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: จำหน่าย นำเข้า ส่งออก สินค้าอุปโภค บริโภคทุกประเภท

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 56/39 หมู่ที่ 7 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

วันที่จดทะเบียน: 2/18/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.สหมิตร พรีเมี่ยม จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.สหมิตร พรีเมี่ยม จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.สหมิตร พรีเมี่ยม จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.สหมิตร พรีเมี่ยม จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.สหมิตร พรีเมี่ยม จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 2/18/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ จำหน่าย นำเข้า ส่งออก สินค้าอุปโภค บริโภคทุกประเภท สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 56/39 หมู่ที่ 7 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540