บจ.สะพานแดง ซาวด์ จำกัด

ชื่อ: บจ.สะพานแดง ซาวด์ จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการให้บริการรับจัดงานแสดง การดนตรี

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 74 ซอยรังสิต-นครนายก 20 ถนนรังสิต-นครนายก ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

วันที่จดทะเบียน: 3/11/2558 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.สะพานแดง ซาวด์ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.สะพานแดง ซาวด์ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.สะพานแดง ซาวด์ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.สะพานแดง ซาวด์ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.สะพานแดง ซาวด์ จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 3/11/2558 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการให้บริการรับจัดงานแสดง การดนตรี สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 74 ซอยรังสิต-นครนายก 20 ถนนรังสิต-นครนายก ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130