บจ.สำนักกฎหมายและธุรกิจรุ่งเรือง จำกัด

ชื่อ: บจ.สำนักกฎหมายและธุรกิจรุ่งเรือง จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจกรรมทางกฎหมาย

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 37 ซอยเรวดี 39 ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

วันที่จดทะเบียน: 12/25/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.สำนักกฎหมายและธุรกิจรุ่งเรือง จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.สำนักกฎหมายและธุรกิจรุ่งเรือง จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.สำนักกฎหมายและธุรกิจรุ่งเรือง จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.สำนักกฎหมายและธุรกิจรุ่งเรือง จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.สำนักกฎหมายและธุรกิจรุ่งเรือง จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 12/25/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจกรรมทางกฎหมาย สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 37 ซอยเรวดี 39 ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000