บจ.สิรัชกฤษฎ์ เมเนจเม้นท์ จำกัด

ชื่อ: บจ.สิรัชกฤษฎ์ เมเนจเม้นท์ จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจกรรมให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการอื่นๆซึ่งมิได้จัด ประเภทไว้ในที่อื่น

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 16/1 ซอยช่างอากาศอุทิศ 12 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

วันที่จดทะเบียน: 11/13/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.สิรัชกฤษฎ์ เมเนจเม้นท์ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.สิรัชกฤษฎ์ เมเนจเม้นท์ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.สิรัชกฤษฎ์ เมเนจเม้นท์ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.สิรัชกฤษฎ์ เมเนจเม้นท์ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.สิรัชกฤษฎ์ เมเนจเม้นท์ จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 11/13/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจกรรมให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการอื่นๆซึ่งมิได้จัด ประเภทไว้ในที่อื่น สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 16/1 ซอยช่างอากาศอุทิศ 12 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210