บจ.สุวรรณภูมิ แม่สอด จำกัด

ชื่อ: บจ.สุวรรณภูมิ แม่สอด จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการนำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มชูกำลังและสบู่เหลว

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 19/125 อาคารสุขุมวิทสวีท ชั้น 13 โซน บี 7 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

วันที่จดทะเบียน: 10/29/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.สุวรรณภูมิ แม่สอด จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.สุวรรณภูมิ แม่สอด จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.สุวรรณภูมิ แม่สอด จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.สุวรรณภูมิ แม่สอด จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.สุวรรณภูมิ แม่สอด จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 10/29/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการนำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มชูกำลังและสบู่เหลว สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 19/125 อาคารสุขุมวิทสวีท ชั้น 13 โซน บี 7 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110