บจ.สเด็ท แอร์ คอน จำกัด

ชื่อ: บจ.สเด็ท แอร์ คอน จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการติดตั้งระบบระบายอากาศ

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 289/399 อาคารเดอะเบส อ่อนนุช ซอยสุขุมวิท 77 (อ่อนนุช 1) แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

วันที่จดทะเบียน: 11/29/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.สเด็ท แอร์ คอน จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.สเด็ท แอร์ คอน จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.สเด็ท แอร์ คอน จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.สเด็ท แอร์ คอน จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.สเด็ท แอร์ คอน จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 11/29/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการติดตั้งระบบระบายอากาศ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 289/399 อาคารเดอะเบส อ่อนนุช ซอยสุขุมวิท 77 (อ่อนนุช 1) แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110