บจ.สเปเชียล เทค คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ชื่อ: บจ.สเปเชียล เทค คอร์ปอเรชั่น จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ผลิต นำเข้า และจำหน่าย วัตถุดิบ สารประกอบอาหาร วัตถุเจือปนอาหาร วัตถุแต่งกลิ่นรสอาหาร เคมีภัณฑ์

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 72/68 หมู่ที่ 3 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

วันที่จดทะเบียน: 12/12/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.สเปเชียล เทค คอร์ปอเรชั่น จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.สเปเชียล เทค คอร์ปอเรชั่น จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.สเปเชียล เทค คอร์ปอเรชั่น จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.สเปเชียล เทค คอร์ปอเรชั่น จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.สเปเชียล เทค คอร์ปอเรชั่น จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 12/12/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ผลิต นำเข้า และจำหน่าย วัตถุดิบ สารประกอบอาหาร วัตถุเจือปนอาหาร วัตถุแต่งกลิ่นรสอาหาร เคมีภัณฑ์ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 72/68 หมู่ที่ 3 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120