บจ.หมี่ ถัง ฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด

ชื่อ: บจ.หมี่ ถัง ฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: โรงงานผลิตน้ำเชื่อม น้ำตาล

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 32 ซอยพัฒนาการ 57 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

วันที่จดทะเบียน: 12/9/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.หมี่ ถัง ฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.หมี่ ถัง ฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.หมี่ ถัง ฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.หมี่ ถัง ฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.หมี่ ถัง ฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 12/9/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ โรงงานผลิตน้ำเชื่อม น้ำตาล สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 32 ซอยพัฒนาการ 57 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250