บจ.หลานยายนิด จำกัด

ชื่อ: บจ.หลานยายนิด จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการรับทำการตลาดสำหรับสื่อต่างๆ ทั้งออนไลน์และออฟไลน์แบบครบวงจร

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 655 ตรอกวัดจันทร์ใน แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

วันที่จดทะเบียน: 11/18/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.หลานยายนิด จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.หลานยายนิด จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.หลานยายนิด จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.หลานยายนิด จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.หลานยายนิด จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 11/18/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการรับทำการตลาดสำหรับสื่อต่างๆ ทั้งออนไลน์และออฟไลน์แบบครบวงจร สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 655 ตรอกวัดจันทร์ใน แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120