บจ.ห้างทองทองใบ ๑ (บางพลี) จำกัด

ชื่อ: บจ.ห้างทองทองใบ ๑ (บางพลี) จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการค้า ทองแท่ง ทองรูปพรรณ

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 380/77 หมู่ที่ 1 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570

วันที่จดทะเบียน: 11/11/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.ห้างทองทองใบ ๑ (บางพลี) จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.ห้างทองทองใบ ๑ (บางพลี) จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.ห้างทองทองใบ ๑ (บางพลี) จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.ห้างทองทองใบ ๑ (บางพลี) จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.ห้างทองทองใบ ๑ (บางพลี) จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 11/11/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการค้า ทองแท่ง ทองรูปพรรณ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 380/77 หมู่ที่ 1 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570