บจ.ออบลอง ฟอร์ตี้ ไนน์ จำกัด

ชื่อ: บจ.ออบลอง ฟอร์ตี้ ไนน์ จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ซื้อ ขาย ขายฝาก แลกเปลี่ยน ให้ ให้เช่าช่วง จัดสรรโดยประการอื่น อสังหาริมทรัพย์

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 1557/49 ถนนชลประทาน(ทรายใต้) ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120

วันที่จดทะเบียน: 12/16/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.ออบลอง ฟอร์ตี้ ไนน์ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.ออบลอง ฟอร์ตี้ ไนน์ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.ออบลอง ฟอร์ตี้ ไนน์ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.ออบลอง ฟอร์ตี้ ไนน์ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.ออบลอง ฟอร์ตี้ ไนน์ จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 12/16/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ซื้อ ขาย ขายฝาก แลกเปลี่ยน ให้ ให้เช่าช่วง จัดสรรโดยประการอื่น อสังหาริมทรัพย์ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 1557/49 ถนนชลประทาน(ทรายใต้) ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120