บจ.ออเรส คอมเมอร์เชียล เรียล เอสเตท จำกัด

ชื่อ: บจ.ออเรส คอมเมอร์เชียล เรียล เอสเตท จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษาด้านการขาย การตลาด ออกแบบโฆษณา

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 163 ซอยสุขุมวิท 62/1 แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

วันที่จดทะเบียน: 11/20/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.ออเรส คอมเมอร์เชียล เรียล เอสเตท จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.ออเรส คอมเมอร์เชียล เรียล เอสเตท จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.ออเรส คอมเมอร์เชียล เรียล เอสเตท จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.ออเรส คอมเมอร์เชียล เรียล เอสเตท จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.ออเรส คอมเมอร์เชียล เรียล เอสเตท จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 11/20/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษาด้านการขาย การตลาด ออกแบบโฆษณา สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 163 ซอยสุขุมวิท 62/1 แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260