บจ.อะเฮด แกแล็กซี่ จำกัด

ชื่อ: บจ.อะเฮด แกแล็กซี่ จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการเป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 3/2 หมู่ที่ 7 ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120

วันที่จดทะเบียน: 11/26/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.อะเฮด แกแล็กซี่ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.อะเฮด แกแล็กซี่ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.อะเฮด แกแล็กซี่ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.อะเฮด แกแล็กซี่ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.อะเฮด แกแล็กซี่ จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 11/26/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการเป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 3/2 หมู่ที่ 7 ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120