บจ.อัพเพอร์ เดค จำกัด

ชื่อ: บจ.อัพเพอร์ เดค จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการให้บริการปรึกษาด้านอาหารและเครื่องดื่ม การวางระบบ วางแผน ควบคุมงบประมาณ การตลาด

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 16 ตรอกบ้านอู่ (เจริญกรุง 46) แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

วันที่จดทะเบียน: 12/12/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.อัพเพอร์ เดค จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.อัพเพอร์ เดค จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.อัพเพอร์ เดค จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.อัพเพอร์ เดค จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.อัพเพอร์ เดค จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 12/12/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการให้บริการปรึกษาด้านอาหารและเครื่องดื่ม การวางระบบ วางแผน ควบคุมงบประมาณ การตลาด สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 16 ตรอกบ้านอู่ (เจริญกรุง 46) แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500