บจ.อาร์เทลเทค จำกัด

ชื่อ: บจ.อาร์เทลเทค จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: บริการดาวน์โหลด ภาพ เสียง เกมส์ มัลติมีเดีย ทุกชนิด

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 725 อาคารเมโทรโพลิส ชั้นที่ 20 ห้องเลขที่ 120 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

วันที่จดทะเบียน: 12/24/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.อาร์เทลเทค จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.อาร์เทลเทค จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.อาร์เทลเทค จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.อาร์เทลเทค จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.อาร์เทลเทค จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 12/24/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ บริการดาวน์โหลด ภาพ เสียง เกมส์ มัลติมีเดีย ทุกชนิด สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 725 อาคารเมโทรโพลิส ชั้นที่ 20 ห้องเลขที่ 120 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110