บจ.อินเตอร์ สเตนเลส แอนด์ อลูมิเนียม ดีไซน์ จำกัด

ชื่อ: บจ.อินเตอร์ สเตนเลส แอนด์ อลูมิเนียม ดีไซน์ จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการติดตั้งส่วนประกอบอาคารและการตกแต่งภายใน

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 11/225 หมู่ที่ 3 ต.สำโรง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

วันที่จดทะเบียน: 12/19/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.อินเตอร์ สเตนเลส แอนด์ อลูมิเนียม ดีไซน์ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.อินเตอร์ สเตนเลส แอนด์ อลูมิเนียม ดีไซน์ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.อินเตอร์ สเตนเลส แอนด์ อลูมิเนียม ดีไซน์ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.อินเตอร์ สเตนเลส แอนด์ อลูมิเนียม ดีไซน์ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.อินเตอร์ สเตนเลส แอนด์ อลูมิเนียม ดีไซน์ จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 12/19/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการติดตั้งส่วนประกอบอาคารและการตกแต่งภายใน สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 11/225 หมู่ที่ 3 ต.สำโรง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130