บจ.อิปโปะ โลคอล แอซซิสต์ จำกัด

ชื่อ: บจ.อิปโปะ โลคอล แอซซิสต์ จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการให้บริการล่าม แปลภาษา และแปลเอกสาร

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 47 ยูนิต 4703 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

วันที่จดทะเบียน: 11/27/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.อิปโปะ โลคอล แอซซิสต์ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.อิปโปะ โลคอล แอซซิสต์ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.อิปโปะ โลคอล แอซซิสต์ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.อิปโปะ โลคอล แอซซิสต์ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.อิปโปะ โลคอล แอซซิสต์ จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 11/27/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการให้บริการล่าม แปลภาษา และแปลเอกสาร สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 47 ยูนิต 4703 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120