บจ.อีสเทอร์น เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด

ชื่อ: บจ.อีสเทอร์น เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการซื้อ ขาย แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 73 ถนนราชดำริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

วันที่จดทะเบียน: 3/19/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.อีสเทอร์น เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.อีสเทอร์น เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.อีสเทอร์น เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.อีสเทอร์น เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.อีสเทอร์น เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 3/19/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการซื้อ ขาย แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 73 ถนนราชดำริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330