บจ.อุรินา จำกัด

ชื่อ: บจ.อุรินา จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการให้เช่าที่พักอาศัย รวมถึงให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 37/72 หมู่ที่ 3 ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84310

วันที่จดทะเบียน: 12/12/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.อุรินา จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.อุรินา จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.อุรินา จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.อุรินา จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.อุรินา จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 12/12/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการให้เช่าที่พักอาศัย รวมถึงให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 37/72 หมู่ที่ 3 ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84310