บจ.ฮาจิน จำกัด

ชื่อ: บจ.ฮาจิน จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการโรงเรียน

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 19/1 หมู่ที่ 15 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

วันที่จดทะเบียน: 11/6/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.ฮาจิน จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.ฮาจิน จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.ฮาจิน จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.ฮาจิน จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.ฮาจิน จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 11/6/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการโรงเรียน สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 19/1 หมู่ที่ 15 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150