บจ.เกาะพะงัน ไอส์แลนด์ ลีเชอร์ จำกัด

ชื่อ: บจ.เกาะพะงัน ไอส์แลนด์ ลีเชอร์ จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการบริหารจัดการเกี่ยวกับที่พักอาศัย เช่น การบริหารงานโรงแรม

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 100/46 หมู่ที่ 1 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 84280

วันที่จดทะเบียน: 1/14/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.เกาะพะงัน ไอส์แลนด์ ลีเชอร์ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.เกาะพะงัน ไอส์แลนด์ ลีเชอร์ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.เกาะพะงัน ไอส์แลนด์ ลีเชอร์ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.เกาะพะงัน ไอส์แลนด์ ลีเชอร์ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.เกาะพะงัน ไอส์แลนด์ ลีเชอร์ จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 1/14/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการบริหารจัดการเกี่ยวกับที่พักอาศัย เช่น การบริหารงานโรงแรม สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 100/46 หมู่ที่ 1 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 84280