บจ.เควี อินเตอร์เทค จำกัด

ชื่อ: บจ.เควี อินเตอร์เทค จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการขายส่งเสื้อผ้า

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 51/237 หมู่ที่ 1 ต.ท่าตำหนัก อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

วันที่จดทะเบียน: 12/13/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.เควี อินเตอร์เทค จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.เควี อินเตอร์เทค จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.เควี อินเตอร์เทค จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.เควี อินเตอร์เทค จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.เควี อินเตอร์เทค จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 12/13/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการขายส่งเสื้อผ้า สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 51/237 หมู่ที่ 1 ต.ท่าตำหนัก อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120