บจ.เคแอนด์ซี เทรดดิ้ง เซอร์วิส จำกัด

ชื่อ: บจ.เคแอนด์ซี เทรดดิ้ง เซอร์วิส จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 20 ซอยรามอินทรา 21 แยก 26 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

วันที่จดทะเบียน: 11/21/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.เคแอนด์ซี เทรดดิ้ง เซอร์วิส จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.เคแอนด์ซี เทรดดิ้ง เซอร์วิส จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.เคแอนด์ซี เทรดดิ้ง เซอร์วิส จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.เคแอนด์ซี เทรดดิ้ง เซอร์วิส จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.เคแอนด์ซี เทรดดิ้ง เซอร์วิส จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 11/21/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 20 ซอยรามอินทรา 21 แยก 26 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220