บจ.เงินต่อยอด(นครราชสีมา)

ชื่อ: บจ.เงินต่อยอด(นครราชสีมา)

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ปล่อยเงินกู้โดยมีโฉนดที่ดินหรือเอกสารทางกรมที่ดินเป็นหลักประกันฯ

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 170 หมู่ที่ 15 ต.ประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180

วันที่จดทะเบียน: 2/22/2560 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.เงินต่อยอด(นครราชสีมา): (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.เงินต่อยอด(นครราชสีมา): (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.เงินต่อยอด(นครราชสีมา): (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.เงินต่อยอด(นครราชสีมา): (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.เงินต่อยอด(นครราชสีมา) จดทะเบียนเมื่อ 2/22/2560 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ปล่อยเงินกู้โดยมีโฉนดที่ดินหรือเอกสารทางกรมที่ดินเป็นหลักประกันฯ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 170 หมู่ที่ 15 ต.ประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180