บจ.เจเนอร์เรชั่น ริช คอร์ปอเรชั่น

ชื่อ: บจ.เจเนอร์เรชั่น ริช คอร์ปอเรชั่น

รายละเอียดวัตถุประสงค์: จำหน่ายอาหารเสริมทุกชนิด

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 189 ซอยพุทธมณฑล สาย 2 ซอย 10 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

วันที่จดทะเบียน: 2/8/2560 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.เจเนอร์เรชั่น ริช คอร์ปอเรชั่น: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.เจเนอร์เรชั่น ริช คอร์ปอเรชั่น: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.เจเนอร์เรชั่น ริช คอร์ปอเรชั่น: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.เจเนอร์เรชั่น ริช คอร์ปอเรชั่น: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.เจเนอร์เรชั่น ริช คอร์ปอเรชั่น จดทะเบียนเมื่อ 2/8/2560 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ จำหน่ายอาหารเสริมทุกชนิด สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 189 ซอยพุทธมณฑล สาย 2 ซอย 10 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160