บจ.เจ.ไอ.เอส. โลจิสติกส์ จำกัด

ชื่อ: บจ.เจ.ไอ.เอส. โลจิสติกส์ จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้าและคนโดยสารทุกชนิด

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 54/2 หมู่ที่ 3 ต.ลานตากฟ้า อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73170

วันที่จดทะเบียน: 2/2/2561 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.เจ.ไอ.เอส. โลจิสติกส์ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.เจ.ไอ.เอส. โลจิสติกส์ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.เจ.ไอ.เอส. โลจิสติกส์ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.เจ.ไอ.เอส. โลจิสติกส์ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.เจ.ไอ.เอส. โลจิสติกส์ จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 2/2/2561 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้าและคนโดยสารทุกชนิด สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 54/2 หมู่ที่ 3 ต.ลานตากฟ้า อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73170