บจ.เซฟวิ่งส์เอเซีย (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อ: บจ.เซฟวิ่งส์เอเซีย (ประเทศไทย) จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบธุรกิจให้เช่าทรัพย์สินแบบลีสซิ่ง

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 88 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่จดทะเบียน: 3/31/2558 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.เซฟวิ่งส์เอเซีย (ประเทศไทย) จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.เซฟวิ่งส์เอเซีย (ประเทศไทย) จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.เซฟวิ่งส์เอเซีย (ประเทศไทย) จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.เซฟวิ่งส์เอเซีย (ประเทศไทย) จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.เซฟวิ่งส์เอเซีย (ประเทศไทย) จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 3/31/2558 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบธุรกิจให้เช่าทรัพย์สินแบบลีสซิ่ง สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 88 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240