บจ.เดอะรอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ชื่อ: บจ.เดอะรอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการ ขายเสื้อผ้าออนไลน์ เสื้อผ้าบุรุษ สตรี เด็ก เด็กทารก และส่วนประกอบของเครื่องแต่งกาย ขายสินค้าทางอินเตอร์เน็ต (สินค้าออนไลน์)

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 424 หมู่ที่ 6 ต.ผาสิงห์ อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000

วันที่จดทะเบียน: 11/19/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.เดอะรอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.เดอะรอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.เดอะรอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.เดอะรอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.เดอะรอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 11/19/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการ ขายเสื้อผ้าออนไลน์ เสื้อผ้าบุรุษ สตรี เด็ก เด็กทารก และส่วนประกอบของเครื่องแต่งกาย ขายสินค้าทางอินเตอร์เน็ต (สินค้าออนไลน์) สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 424 หมู่ที่ 6 ต.ผาสิงห์ อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000