บจ.เดอะลักษมี เดคคอเรชั่น จำกัด

ชื่อ: บจ.เดอะลักษมี เดคคอเรชั่น จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการ รับจ้างออกแบบ-ตกแต่ง เฟอร์นิเจอร์ ภายในและภายนอกอาคาร ทุกชนิด

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 79/18 ถนนท่าข้าม แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

วันที่จดทะเบียน: 6/20/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.เดอะลักษมี เดคคอเรชั่น จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.เดอะลักษมี เดคคอเรชั่น จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.เดอะลักษมี เดคคอเรชั่น จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.เดอะลักษมี เดคคอเรชั่น จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.เดอะลักษมี เดคคอเรชั่น จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 6/20/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการ รับจ้างออกแบบ-ตกแต่ง เฟอร์นิเจอร์ ภายในและภายนอกอาคาร ทุกชนิด สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 79/18 ถนนท่าข้าม แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150