บจ.เดอะ วินเนอร์ เอ้าท์ซอร์สซิ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

ชื่อ: บจ.เดอะ วินเนอร์ เอ้าท์ซอร์สซิ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการให้บริการให้คำปรึกษาทางด้านแรงงาน และบริหารจัดการด้านแรงงาน

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 250/127 หมู่ที่ 3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

วันที่จดทะเบียน: 12/23/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.เดอะ วินเนอร์ เอ้าท์ซอร์สซิ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.เดอะ วินเนอร์ เอ้าท์ซอร์สซิ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.เดอะ วินเนอร์ เอ้าท์ซอร์สซิ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.เดอะ วินเนอร์ เอ้าท์ซอร์สซิ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.เดอะ วินเนอร์ เอ้าท์ซอร์สซิ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 12/23/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการให้บริการให้คำปรึกษาทางด้านแรงงาน และบริหารจัดการด้านแรงงาน สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 250/127 หมู่ที่ 3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230