บจ.เดอะ เออร์ลี่มอร์นิ่ง จำกัด

ชื่อ: บจ.เดอะ เออร์ลี่มอร์นิ่ง จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการ ซื้อ จัดหา รับ เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง และจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินอิ่นๆ

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 12/39 หมู่ที่ 1 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

วันที่จดทะเบียน: 11/8/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.เดอะ เออร์ลี่มอร์นิ่ง จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.เดอะ เออร์ลี่มอร์นิ่ง จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.เดอะ เออร์ลี่มอร์นิ่ง จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.เดอะ เออร์ลี่มอร์นิ่ง จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.เดอะ เออร์ลี่มอร์นิ่ง จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 11/8/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการ ซื้อ จัดหา รับ เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง และจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินอิ่นๆ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 12/39 หมู่ที่ 1 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150