บจ.เทพสถิตย์ ค้าวัสดุ จำกัด

ชื่อ: บจ.เทพสถิตย์ ค้าวัสดุ จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการขายส่ง ปลีก เป็นนายหน้า ค้าวัสดุก่อสร้างทุกชนิด

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 52/3 หมู่ที่ 3 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110

วันที่จดทะเบียน: 3/2/2558 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.เทพสถิตย์ ค้าวัสดุ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.เทพสถิตย์ ค้าวัสดุ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.เทพสถิตย์ ค้าวัสดุ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.เทพสถิตย์ ค้าวัสดุ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.เทพสถิตย์ ค้าวัสดุ จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 3/2/2558 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการขายส่ง ปลีก เป็นนายหน้า ค้าวัสดุก่อสร้างทุกชนิด สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 52/3 หมู่ที่ 3 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110