บจ.เทอร์ราสกาย(ไทยแลนด์) จำกัด

ชื่อ: บจ.เทอร์ราสกาย(ไทยแลนด์) จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ ติดตั้งระบบ วิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูลออนไลน์ของผู้ใช้บริการในทางอุตสาหกรรม

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 54 อาคารบีบี บิวดิ้ง ห้องเลขที่ 1401 ชั้นที่ 14 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

วันที่จดทะเบียน: 12/20/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.เทอร์ราสกาย(ไทยแลนด์) จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.เทอร์ราสกาย(ไทยแลนด์) จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.เทอร์ราสกาย(ไทยแลนด์) จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.เทอร์ราสกาย(ไทยแลนด์) จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.เทอร์ราสกาย(ไทยแลนด์) จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 12/20/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ ติดตั้งระบบ วิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูลออนไลน์ของผู้ใช้บริการในทางอุตสาหกรรม สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 54 อาคารบีบี บิวดิ้ง ห้องเลขที่ 1401 ชั้นที่ 14 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110