บจ.เนเจอร์ เฮิร์บ ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด

ชื่อ: บจ.เนเจอร์ เฮิร์บ ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายยาหรือผลิตภัรฑ์เสริมอาหาร

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 1111 ซอยลาดพร้าว 87(จันทราสุข) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่จดทะเบียน: 12/23/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.เนเจอร์ เฮิร์บ ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.เนเจอร์ เฮิร์บ ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.เนเจอร์ เฮิร์บ ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.เนเจอร์ เฮิร์บ ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.เนเจอร์ เฮิร์บ ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 12/23/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายยาหรือผลิตภัรฑ์เสริมอาหาร สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 1111 ซอยลาดพร้าว 87(จันทราสุข) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240