บจ.เน็ทเวอร์คส์ เอ็กซ์พลัส จำกัด

ชื่อ: บจ.เน็ทเวอร์คส์ เอ็กซ์พลัส จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: การขายส่งอุปกรณ์และชิ้นส่วนทางอิเล็กทรอนิกส์และทางการสื่อสารโทรคมนาคม

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 9/118 หมู่ที่ 11 ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

วันที่จดทะเบียน: 1/22/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.เน็ทเวอร์คส์ เอ็กซ์พลัส จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.เน็ทเวอร์คส์ เอ็กซ์พลัส จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.เน็ทเวอร์คส์ เอ็กซ์พลัส จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.เน็ทเวอร์คส์ เอ็กซ์พลัส จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.เน็ทเวอร์คส์ เอ็กซ์พลัส จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 1/22/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ การขายส่งอุปกรณ์และชิ้นส่วนทางอิเล็กทรอนิกส์และทางการสื่อสารโทรคมนาคม สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 9/118 หมู่ที่ 11 ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000