บจ.เบลคอนี่ ปาร์ตี้ โฮเทล จำกัด

ชื่อ: บจ.เบลคอนี่ ปาร์ตี้ โฮเทล จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 423/19 หมู่ที่ 2 ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81180

วันที่จดทะเบียน: 9/20/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.เบลคอนี่ ปาร์ตี้ โฮเทล จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.เบลคอนี่ ปาร์ตี้ โฮเทล จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.เบลคอนี่ ปาร์ตี้ โฮเทล จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.เบลคอนี่ ปาร์ตี้ โฮเทล จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.เบลคอนี่ ปาร์ตี้ โฮเทล จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 9/20/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 423/19 หมู่ที่ 2 ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81180