บจ.เบส ชาร์มมิ่่ง เจมส์ จำกัด

ชื่อ: บจ.เบส ชาร์มมิ่่ง เจมส์ จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการค้า รับจ้างผลิตเครื่องประดับที่ทำจากทอง นาก เงิน เพชร พลอย และอัญมณี

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 567/61 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

วันที่จดทะเบียน: 3/19/2558 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.เบส ชาร์มมิ่่ง เจมส์ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.เบส ชาร์มมิ่่ง เจมส์ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.เบส ชาร์มมิ่่ง เจมส์ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.เบส ชาร์มมิ่่ง เจมส์ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.เบส ชาร์มมิ่่ง เจมส์ จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 3/19/2558 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการค้า รับจ้างผลิตเครื่องประดับที่ทำจากทอง นาก เงิน เพชร พลอย และอัญมณี สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 567/61 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250