บจ.เบอร์มีส พรินเซส จำกัด

ชื่อ: บจ.เบอร์มีส พรินเซส จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการให้บริการด้านอาหารและเครื่องดื่มในภัตตาคาร/ร้านอาหาร ทั้งรับประทานในร้านและนำกลับ

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 111 อาคารเดอะ มาร์เก็ต แบงคอก ถนนราชดำริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

วันที่จดทะเบียน: 2/25/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.เบอร์มีส พรินเซส จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.เบอร์มีส พรินเซส จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.เบอร์มีส พรินเซส จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.เบอร์มีส พรินเซส จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.เบอร์มีส พรินเซส จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 2/25/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการให้บริการด้านอาหารและเครื่องดื่มในภัตตาคาร/ร้านอาหาร ทั้งรับประทานในร้านและนำกลับ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 111 อาคารเดอะ มาร์เก็ต แบงคอก ถนนราชดำริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330