บจ.เพชรประพัฒน์ 2019 จำกัด

ชื่อ: บจ.เพชรประพัฒน์ 2019 จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: รับเหมาก่อสร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม อาคารทั่วไป และงานด้านโยธาทุกประเภท

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 72/5 หมู่ที่ 7 ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000

วันที่จดทะเบียน: 9/20/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.เพชรประพัฒน์ 2019 จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.เพชรประพัฒน์ 2019 จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.เพชรประพัฒน์ 2019 จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.เพชรประพัฒน์ 2019 จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.เพชรประพัฒน์ 2019 จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 9/20/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ รับเหมาก่อสร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม อาคารทั่วไป และงานด้านโยธาทุกประเภท สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 72/5 หมู่ที่ 7 ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000