บจ.เพอร์ตี้ จำกัด

ชื่อ: บจ.เพอร์ตี้ จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการค้า เครื่องสำอาง อุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้เสริมความงาม

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 3/472 อาคารศุภาลัยปาร์ค 2 ชั้นที่ 25 ซอยพหลโยธิน 21 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

วันที่จดทะเบียน: 12/6/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.เพอร์ตี้ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.เพอร์ตี้ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.เพอร์ตี้ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.เพอร์ตี้ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.เพอร์ตี้ จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 12/6/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการค้า เครื่องสำอาง อุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้เสริมความงาม สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 3/472 อาคารศุภาลัยปาร์ค 2 ชั้นที่ 25 ซอยพหลโยธิน 21 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900