บจ.เพาเวอร์ คล็อค (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อ: บจ.เพาเวอร์ คล็อค (ประเทศไทย) จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการ ผลิตนาฬิกาและชิ้นงานพลาสติกทุกชนิด

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 1383 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

วันที่จดทะเบียน: 4/29/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.เพาเวอร์ คล็อค (ประเทศไทย) จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.เพาเวอร์ คล็อค (ประเทศไทย) จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.เพาเวอร์ คล็อค (ประเทศไทย) จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.เพาเวอร์ คล็อค (ประเทศไทย) จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.เพาเวอร์ คล็อค (ประเทศไทย) จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 4/29/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการ ผลิตนาฬิกาและชิ้นงานพลาสติกทุกชนิด สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 1383 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150